CitectSCADA 7.10r1

CitectSCADA 7.10r1

نرم افزار Citect HMI/SCADA ، محصول كمپاني استراليايي Ci Technologies مي باشد .این نرم افزار نیز مانند wincc جهت مانیتورینگ صنعتی و سیستمهای نظارتی استفاده می شود.این نرم افزار از مدل plc‌های بیشتری نسبت به نرم افزارهای دیگر پشتیبانی می کند ولی از نظر محیط نرم افزاری همانند wincc است.
اين نرم افزار بصورت يك DVD مي باشد